Türkiye Geneli Siyasal Gündem Ve Seçmen Eğilimi Saha Araştırma Raporu

Türkiye Geneli Siyasal Gündem Ve Seçmen Eğilimi Saha Araştırma Raporu

NİSAN 2023

 

YÖNTEM VE AMAÇ

 

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışması gerçekleştirmiştir.

İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Van, Antalya, Şanlıurfa, Kocaeli, Edirne, Mardin, Gaziantep, Balıkesir, Kars, Şırnak, Batman, Muş, Adana, Konya, Samsun kentlerini kapsayan 19 ilde gerçekleşen çalışmaya 1569 kişi katılmıştır. %3 hata payı ve %98 güven aralığı gözetilerek; yüz yüze gerçekleşen çalışmanın soru formu 3 bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını kapsayan demografi içerikli sorulardan, ikinci bölüm ülke gündemine ve Türkiye’nin temel sorunlarına dair algıları ölçmeye dönük sorulardan; üçüncü bölüm ise oy verme davranışlarına dair veri elde etmeyi hedefleyen sorulardan oluşmuştur.

Çalışma raporlanırken yanıtlar, SPSS ortamına aktarıldıktan sonra grafik ve tablolar aracılığı ile analize hazır hale getirilmiştir. Ayrıca verilen yanıtların önemli kısmı “Cinsiyet”, “Yaş”, “Hane Aylık Gelir” ve “24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde verilen oy” tercihlerini içeren sorulara verilen yanıtlar ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir.

 Araştırma grubunun verdiği yanıtlardan ortaya çıkan, dikkat çeken kimi verileri özetleyecek olursak;

Araştırma grubunun %51,4’i Erkek, %48,5’i’sı Kadın, %0,1’i LGBTİQ+ görüşmecilerden oluşmuştur.

Çoğunluğu genç katılımcılardan oluşan araştırma grubunun %41,4’ünün 25-34 Yaş grubunda olduğu %20,6’sının 18-24 Yaş grubunda olduğu görülmüştür.

%40,3’ünün Lise, %27,3’ünün Lisans ve %1,5’inin ise Lisansüstü mezunu olduğu katılımcıların, %11,5’i 0-3000 TL, %19’u 3001-6000 TL %38,1’i 6001,9000TL Hane Aylık Gelire sahip olduğunu bildirmiştir. Yani araştırma grubunun %68,6’sı açlık sınırının altında hane aylık gelire sahiptir.

İstihdama ilişkin sorulara verilen yanıtlara göre; Araştırma grubunun %21,4’ü Ev İçi Ücretsiz İşçi (Ev kadını), %17,8’i İşçi, 15,5’i Öğrenci, %11,5’i İşsiz, İş Arıyor pozisyonunda görülmektedir. Sosyal güvence açısından %42,3’ü SSK’lı %20’si GSS Primimi Devlet Ödüyor (Yeşil Kart vs.) derken %26,3’ü Bir Sosyal Güvencesinin Olmadığını bildirmiştir.

“Sizce Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir? Sorusuna araştırma grubunun %66,6’sı Ekonomik Kriz/İşsizlik, %9,1’i Cumhurbaşkanlığı Sistemi, %5,4’ü Demokrasinin Olmayışı yanıtlarını vermişlerdir.

Oy verme eğilimlerine dair Mevcut İttifaklardan Hangisine Oy Verirsiniz? sorusu oluşturmuştur. Bu soruya görüşmecilerin %43,7’si Millet İttifakına Oy Veririm, %32,2’si Cumhur İttifakına Oy Veririm, %9,3’ü Emek ve Özgürlük İttifakına Oy Veririm, %7,6’sı Oy Verdiğim Parti İçinde Olursa Ancak Oy Verebilirim, %4,3’ü Kararsızım, %2,4’ü Hayır, Hiçbir Koşulda Mevcut İttifaklara Oy Vermem demişlerdir.

Araştırma grubuna, çalışmanın temel sorularından olan “24 Haziran 2018’de Gerçekleşen Genel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusu da yöneltilmiştir. Buna göre görüşmecilerin %33,1’i AKP, %22,9’u CHP, %13,5’i Oy Kullanmadım, %10,9’u HDP, %10,9’u İyi Parti, %7,1’i MHP yanıtlarını vermiştir.

Aynı gruba yöneltilen “Bu Pazar Bir Genel Seçim Olursa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusuna %30,5’i AKP, %27,1’i CHP, %11’i Yeşil Sol Parti,%10,7’si İyi Parti, %5,8’i MHP, %3,6’sı Kararsızım, %1,8’i Oy Kullanmayacağım yanıtlarını vermişlerdir.

Yanıtlardan da görüleceği üzere AKP bir önceki seçimde kullanılan oy oranına göre %2,6’lık bir oy kaybı yaşarken; CHP’de %4,2’lik bir artış görülmektedir.

Ayrıca “Oy Verdiğiniz Parti Dışında Kendinize Yakın Bulduğunuz İkinci Parti Hangisi?” sorusuna görüşmecilerin %56’sının Hiçbiri yanıtı vermesi dikkat çekmiştir.

Araştırma grubuna Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de kimi sorular yöneltilmiştir. Bu bağlamda sorulan “Oy Verdiğiniz Partinin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Hangi Adayı Desteklemesini İstersiniz?” Sorusuna görüşmecilerin %46,1’i Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, %39,7’si Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı, %3,4’ü Memleket Partisi Adayı Muharrem İnce’yi, %1,1’i Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan’ı şeklinde yanıtlar vermişlerdir.

“Bu Pazar Bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi Olsa, Hangi Adaya Oy Verirsiniz?” sorusuna ise görüşmecilerin %47,9’u Kemal Kılıçdaroğlu, %40,9’u Recep Tayyip Erdoğan, %5,4’ü Kararsızım, %2,8’i Muharrem İnce, %2’si Oy Kullanmayacağım, %1,1’i Sinan Oğan yanıtlarını vermişlerdir.

Kararsız ve Oy Kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ise, %51,7 Kemal Kılıçdaroğlu, %44,1 Recep Tayyip Erdoğan, %3 Muharrem İnce, %1,2 Sinan Oğan şeklinde bir tablo ortaya çıkmaktadır.

 

Çalışmanın grafikli analiz ayrıntıları raporda bulunmaktadır. (PDF)

Çalışmanın grafikli analiz ayrıntıları raporda bulunmaktadır. (WORD)

Son Gönderiler

Yorum Yapın