Biz Kimiz?

Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen veriler ile toplumsal sorunların çözümüne dönük karar süreçleri arasında ilişki kurulabilmesi için araştırmalar yürütmek; elde ettiği sonuçları doğrudan sunmanın yanı sıra projelendirmek; toplumda “ ortak aklın” oluşumuna katkı sunabilecek her türlü panel, konferans, çalıştay vb. faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuş Araştırma Merkezi olarak kendini tanımlar.

VİZYONU: Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Kültürel, Toplumsal Cinsiyet vb. başlıklar altındaki sorunların tespiti ve çözümü doğrultusunda bilimsel araştırmalar ve düşünce üretimleri ile tanınan, tercih edilen ve referans alınan bir merkez olmak.

İLKELERİ:

* İnsan hakları ve demokratik değerleri tüm çalışmalarının odağına koymayı;

* Çalışmalarında ayrımcılığa karşı kesin tavırlı olmayı;

* Etnisite, din, dil, cinsiyet gibi tüm farklılıklara saygılı olmayı, farklı olanla iletişimde bulunmayı;

* Tüm çalışmalarında şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir konumda olmayı;

* Bütün toplumsal kesimlerce güven duyulan, güvenilir bir çalışma sistemini esas almayı;

* Veri ve bilgiyi esas almanın yanı sıra, bilimsel-teorik temelli, gerçekçi, uygulanabilir, sistemli bir çalışma disiplinini benimser ve tüm bunları en temel ilkeler olarak kabul eder.

AMAÇ VE HEDEFLERİ:

* Başta bölge illeri olmak üzere Türkiye genelinde yürüteceği çalışmalarla; Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Kültürel, Toplumsal Cinsiyet vb. sorunların tespitinde rol almak, çözümler üretmek.

* Bilimsel araştırmalar sonucu elde edilecek verilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgiyi panel, seminer, konferans, çalıştay vb. etkinlikler yoluyla ilgili kuruluşlara ya da kamuoyuna sunmak.

* Toplumda insan hakları, uzlaşma kültürü ve kültürel çoğulculuğun içselleşmesi ve demokratik dönüşümün sağlanabilmesi için araştırma ve analizler yapmak; elde edilen verileri projelendirerek ilgililere ve kamuoyuna iletmek.

* Kamusal alan çalışmaları olarak bilinen ve ilgili kurum-kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerde açıklık-saydamlık ve denetlenebilirlik ilkelerinin yerleşmesine katkıda bulunmak.

* Siyasal-sosyal-ekonomik-kültürel kararlarda sivil toplumun düşünce ve eğilimlerinin olumlu ve etkin rol alabilmesi için katkıda bulunmak.

* Araştırma ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurumlara özel-özgün projeler geliştirmek; Sosyal, Siyasal, Ekonomik, Kültürel, Toplumsal Cinsiyet vb. başlıklar altında belirlediği konularda araştırmalar yürütmek.

* Doğru kararlar almayı sağlayacak eğilim ve istekleri zengin seçeneklere dönüştürmek

* Olanakları, bilimsel veriler ışığında elde edilmiş kararlarla, optimal düzeyde kullanmak.

Son Gönderiler

Yorum Yapın