KASIM-ARALIK 2019 VE OCAK-MAYIS 2020 TARİHLERİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR, MARDİN, VAN KENTLERİNİN DIŞ TİCARETLERİNE DAİR VERİ İNCELEMESİ

GİRİŞ
Sosyo Politik Saha Araştırmaları merkezi; Diyarbakır, Mardin, Van kentlerinin Kasım 2019
ile Mayıs 2020 Tarihleri arasında dış ticaret verilerini derlemiş ve bununla beraber ithalatihracat
miktarlarını incelemiştir.
TÜİK verilerinden derlenerek oluşturulan çalışma; Diyarbakır, Mardin, Van kentlerinin
kapsamış olup, 7 aylık dış ticaret verilerini kapsamaktadır.
Belirtilen tarihler arasında Diyarbakır ve Mardin kentlerinde İthalat ve ihracat oranları arsında
1/3 oranında bir fark gözlenmişken bu oran Van kentinde 1/6 civarındadır.
Diyarbakır’da Kasım 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında; Dolar bazında toplam ihracat
118.366.121 $, Euro bazında 110.056.901 € ve TL/YTL bazında 782.118.181 TL/YTL iken;
Dolar bazında toplam ithalat 49.117.245 $, Euro bazında 44.985.177 € ve TL/YTL bazında
323.277.845 TL/YTL’dir.
Mardin’de Kasım-Aralık 20019 ve Ocak-Mayıs 2020 Tarihleri arasında; Dolar bazında
toplam ihracat 442.616.565 $, Euro bazında 404.532.138 € ve TL/YTL bazında 2.768.529
TL/YTL iken; Dolar bazında toplam ithalat 210.848.644 $, Euro bazında 170.867.421 € ve
TL/YTL bazında 1.302.775.895 TL/YTL’dir.
Van’da Kasım-Aralık 20019 ve Ocak-Mayıs 2020 Tarihleri arasında; Dolar bazında toplam
ihracat 21.616.147 $, Euro bazında 19.725.958 € ve TL/YTL bazında 128.369.219 TL/YTL
iken; Dolar bazında toplam ithalat 29.551.052 $, Euro bazında 27.275.338 € ve TL/YTL
bazında 184.207.418 TL/YTL’dir.
*** Çalışmaya ilişkin ayrıntılı tablolar aşağıda ayrıntılarıyla verilmiştir.

Raporun tamamını ve ayrıntılı tabloları incelemek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın