İŞKUR VE SGK VERİLERİNDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE İSTİHDAM VE İŞSİZLİĞE DAİR İNCELEME RAPORU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 23 kente dair ve ülke toplamındaki İŞKUR ve SGK verileriyle elde edilen 4 tabloda İşe yerleştirme, Açık İşler, İşsizlik Ödeneğine Başvuru ve Hakeden sayılarıyla bu illerdeki ve ülke toplamındaki Sigortalı sayılarına bakılmıştır.

TABLO1: 2020 Ocak-Mayıs İŞKUR Üzerinden İşe Yerleştirme Sayıları
TABLO2: İŞKUR Açık İşler Sayısı/ Ocak-Mayıs2019-Ocak Mayıs2020
TABLO3: 2020 Ocak-Nisan Döneminde İşsizlik Ödeneğine Başvuru ve Hakeden Sayıları
TABLO4: 2020 Ocak-Nisan Dönemi Sigortalı Sayıları

Tablo1’e göre Türkiye geneli toplam işe yerleştirme sayısı (Özel sektör 306.469; Kamu 10.507) 316.976 iken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu sayı toplam (Özel sektör 40.584;Kamu 329) 40.913’dır. yine devamla İşe yerleştirmenin en fazla olduğu il 4512 kişi ile Gaziantep olurken; Hakkâri 48 kişi ile işe yerleştirmenin en az olduğu il pozisyonundadır. Bununla birlikte, Adıyaman, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri illerinde bu dönemde kamuya hiç yerleştirme yapılmamıştır.

Tablo2’ye göre Ocak-Mayıs 2020 dönemine ait Açık İşlerin 2019’un aynı dönemine göre karşılaştırmasına baktığımızda; Türkiye genelinde Özel sektörde 302.722 azalma, Kamu ’da 10.133 artış ve toplamda 292.589 bir azalma olduğu görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine baktığımızda ise Özel sektörde 23.252 azalma, Kamu ’da 231 artış ve toplamda 23.025 bir azalma olduğu görülmektedir.

Tablo3’e göre Türkiye geneli toplam başvuru sayısı 811.164, başvurusu olumlu sonuçlananların toplam sayısının 309.082 olduğunu görmekteyiz. Bu da toplam başvurunun %38,1’inin olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için tabloya baktığımızda ise, toplam başvuru sayısının 88.127, olumlu sonuçlanan başvurunun ise 29.126 olduğunu görmekteyiz. Bu da %33,05’lik bir orana tekabül etmektedir.

Tablo4’e göre Bölge illerinde en fazla sigortalı çalışanın olduğu il 449.710 kişi ile Gaziantep olurken; en düşük olduğu il olarak 25.493 kişi ile Tunceli olarak tablolara yansımıştır.

Raporun tamamını ve ayrıntılı tabloları görmek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın