Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Siyasal Gündem ve Eğilim Araştırma Rapor Özeti

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 14-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Doğu Ve Güney Doğu Bölgelerine bağlı 13 kentte seçmen eğilimlerine dair bir saha araştırması yapmıştır.
Bölgedeki seçmen eğilim ve davranışlarını, Türkiye’nin temel sorunlarına ve çözümlerine dönük seçmenin tutum, algı ve eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan çalışma online ortamda gerçekleşmiştir.
HDP seçmeninin en çok bulunduğu illerden olan; Diyarbakır, Van, Batman, Hakkâri, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, kentlerinde toplam 918 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

İlk bölümde yer alan demografik yanıtlara göre;

Katılımcıların %73,2’si “Erkek”, %26,8’i ise “Kadınlardan” oluşmuştur. Her yaştan katılım olmakla birlikte ankete en çok katılan yaş grupları; %39,2 ile   “25-34 ” yaş grubu ile %29,4  “35-44 ” yaş grubudur.

%50,6’sı  “Üniversite”,  %8,1’i “Lisansüstü” mezunu olan katılımcıların hane aylık geliri ortalamalarında öne çıkan ilk iki oran %26,4’ü ile “5001 TL ve üzeri” geliri olanlar ile,  %23,5’i  “2001-3000 TL”dir.

Pek çok dal ve meslekte çalışan olmakla birlikte katılımcıların çalışma durumunun ilk 3 sırası şöyledir;  %15’i “Devlet Memuru, Şef, Müdür vs.”, %15’i “İşsiz, İş Arıyor”, %12,9’u “İşçi.

Hane içinde ağırlıklı olarak %55,1’i “Kurmancî” dilini konuştuğunu söylerken;, %37,2’si “Türkçe”, %6,3’ü “Kurmanckî/Zazakî”, %0,7’si “Kelhuri”, %0,7’si “Arapça” dillerini konuştuklarını söylemiştir.

Raporun özeti için tıklayınız..

Son Gönderiler

Yorum Yapın