Diyarbakırda Yaşayan Ailelerin Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitim Sürecinden Etkilenimleri ve Yeni Eğitim-Öğretim Döneminden Beklenti ve Önerilerine Dair Saha Çalışması Raporu

                                               EYLÜL 2020

YÖNTEM VE AMAÇ

Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi öz kaynaklarıyla, 28 Ağustos/ 2 Eylül 2020 tarihleri arasında Diyarbakır kent merkezinde, COVİD-19 sürecinden okula giden çocukların ve ailelerinin etkilenme düzeyini anlamak amacıyla 159 Ebeveyn ile online anket çalışması gerçekleştirmiştir.

Çalışma; Covıd-19 Salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren örgün eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçiş sürecinde, Diyarbakır kentinde yaşayan aile ve öğrencilerin ne şekilde etkilediğini, öğrencilerin uzaktan eğitim yönteminden ne kadar verim aldığını, hane içerisinde gerekli altyapının olup olmadığını, ailelerin yeni eğitim-öğretim dönemi hakkında ne düşündüklerini öğrenmek, talep-öneri ve yaklaşımlarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın 1. Bölümü katılımcıların sosyo- ekonomik durumlarını ve öğrenci sayısını tespit edecek demografik sorulardan; 2. Bölüm Pandemi sürecinde alınan uzaktan eğitime dair görüşler ve öğrencilerin ne derece faydalandığını tespit eden sorular, 3. Bölümde Hane içerisinde Uzaktan eğitim için gerekli Teknolojik altyapıya sahip olunup/olunmadığını ölçen sorulardan; 4. Bölümde ise Eylül ayında yapılması öngörülen yüz yüze eğitime dair görüş-öneri-taleplerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmuştur. SPSS ortamına aktarılan yanıtlar grafik ve tablolarla bir rapora dönüştürülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçları özetleyecek olursak;

Katılımcı ebeveynlerin; %66,7’si “Erkek”, %33,3’ü ise “Kadınlardan” oluşmuştur. Çalışmaya en çok katılan yaş grubu %48,4 ile “35-44 ” yaş aralığı olup, katılımcıların %86,2’sinin “Evli ” olduğu tespit edilmiştir.

%53,5’inin Üniversite, %22,6’sının Lise mezunu olan katılımcıların ilk ve orta öğrenimde okuyan öğrenci sayılarında öne çıkan ilk iki oran; %42,8 ile 1 öğrenci , %32,7 ile 2 öğrenci olarak tespit edilmiştir.

Katılımcıların % 56,6’sı “Pandemi Sürecinde Çocukların Eğitimi-Bakımı Vb. Durumlarla İlgilenmenin” kendilerini Olumsuz etkilediğini söylerken, olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı toplamda %20,8’dir.

Öte yandan %40,2’si “Pandemi Sürecinde Ev içerisinde Çocukların Eğitimi Vb. Durumlarla Genellikle” ‘Anne’nin, %39,6’sı Anne/Baba’nın dönüşümlü ilgilendiğini söylemiştir.
Katılımcıların; %86,8’i “Milli Eğitim Bakanlığının TV ve İnternet Üzerinden Yapılan Uzaktan Eğitim Derslerinden” Memnun kalmadığını bildirirken,
%86,2’si Pandemi sürecinde Okuldaki eğitimin daha faydalı olduğunu anladığını;
%63,5’i Çocuğunun/ Çocuklarının “Milli Eğitim Bakanlığının TV ve İnternet Üzerinden Yapılan Uzaktan Eğitim Derslerini Faydalı” bulmadığını söylemiştir.

Ayrıca katılımcıların %78’i Çocuklarının Uzaktan Eğitim Almak İçin, Evlerinde Rahatsız Edilmeyeceği Çalışma Ortamına sahip olduğunu, %81,8’i “Evlerinde İnternet Altyapısına sahip olduklarını” iletmiştir.

%61’i Çocuklarının Uzaktan Eğitim hizmetinden yararlanabileceği bir bilgisayara sahip olduklarını,
%38,3’ü çocuklarının uzaktan eğitimi bilgisayar üzerinden aldığını, %18,2’si TV, %16,4’ü Akıllı telefon üzerinden eğitim aldığını kaydetmiştir.

“Çocuklarınız Okulların Açılması Konusunda İstekliler Mi?” sorusuna katılımcıların; %69,2’si Evet derken, %67,9’u Çocuğunun Devam Ettiği Okulun Sosyal Mesafeyi Sağlayacak Alt Yapıya Sahip Olmadığını düşünüyor, %69,2’si Okullarda Dezenfektan, Temizlik, Maske gibi Tedbirlerin Sıklıkla ve Güvenilir Biçimde Alınacağına İnanmıyor.

Yine %50,3’ü yeni dönemde yapılması planlanan uzaktan eğitim ile ilgili bilgiye sahip olmadığını söylerken, sadece %20,1’i bu bilgiye sahip olduğunu söylemiştir.
Ayrıca katılımcı ebeveynlerin %73’ü Eylül ayında açılması halinde çocuklarının okula gönderilmesinden tedirginlik duyacağını;
Eylül ayında okulların açılması halinde çocuğunu okula gönderip göndermeme konusunda %50,9’u Kararsız olduğunu %27,7’si ise göndereceğini bildirmiştir.

“Çocuğunuzun Bu Süreç İçindeki Eğitimi Nasıl Olmalı Sizce?” sorusuna katılımcıların yanıtları ise şu biçimde olmuştur; %56’sı Sosyal mesafe ve hijyenik koşulların sağlandığı sınıf ve okul yapısıyla yüz yüze eğitim yapılmalı, %33,3’ü Online eğitime tüm öğrencilerin erişimi sağlanarak online eğitim zenginleştirilmeli, öğretmenler konularını online vermeli, %7,5’i Bu süreç de yüz yüze eğitim yapılmamalı, online alt yapı yoksa o da yapılmamalı, %3,1’i Aileler çocuklarına evde özel öğretim verdirmeli.

Soruların tamamının “Cinsiyet, Eğitim durumu ve Yaş aralıkları” ile karşılaştırması da yapılan cevaplar grafik ve tablolarla raporda genişçe yer almıştır.

Raporun tamamına erişebilmek için tıklayınız..

Son Gönderiler

Yorum Yapın