BÖLGE SEÇMENİ KADINLARIN SİYASET İÇERİSİNDE OLMASINI DESTEKLİYOR

BASINA VE KAMUOYUNA

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 4-9 Eylül 2021 tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde seçmen davranışlarına dair gerçekleştirdiği saha araştırmasında, kadınların politik hayattaki konumuna dönük seçmen desteğinin düzeyine ilişkin önemli veriler elde etmiştir.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır dâhil 16 bölge kentinde, %3 hata payı ve %95 güven aralığında gerçekleşen; 1064 kişi ile hanelerinde, yüz yüze yapılan ve tesadüfi anket yöntemi uygulanan araştırmada;

Katılımcılara öncelikli olarak “Kadınların Politika ve Karar Süreçlerine Katılımlarını Destekliyor Musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların, toplamda %88,1 gibi ezici çoğunluğu “Desteklediğini” bildirmiştir. Kadınların politika ve karar süreçlerine katılımını desteklemeyenlerin oranının %6,2’ de kaldığı görülmüştür.  %5,6’sı ise ilgili soruya “Kararsızım” biçiminde yanıt vermiştir.

 

“Kadınların Politika ve Karar Süreçlerine Katılımlarını” Erkek Görüşmecilerin toplamda %83,2’si, Kadın görüşmecilerin ise %93,7’si desteklediklerini bildirmiştir.

Araştırma grubuna yöneltilen “Kadınların Politika ve Karar Süreçlerine Katılımların Destekliyor Musunuz?” sorusunun “24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusuyla karşılaştırmasına baktığımızda;

AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda  %72,2’si;  CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %87’si;  HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %96,6’sı;          İyi Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %77,8’i desteklediklerini belirtmişlerdir.

Çalışma da ayrıca araştırma grubunda yer alan katılımcılara “HDP’nin Yerel ve Genel Kademelerde Uyguladığı Eşbaşkanlık Sistemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların toplamda %62,6’sı Olumlu” değerlendirdiğini bildirirken, toplamda %20,4’ü “Olumsuz” bulduğunu söylemiştir.  %17’si ise Kararsızım” demiştir.

 

 

HDP’nin Yerel ve Genel Kademelerde Uyguladığı Eşbaşkanlık Sistemini Erkek Görüşmecilerin, toplamda %60,6’sı Olumlu bulurken, toplamda %23,7’si farklı derecelerde Olumsuz bulduklarını belirtmişlerdir.

Kadın görüşmecilerin ise toplamda %64,8’i Olumlu bulurken, toplamda %16,8’i Olumsuz bulduklarını belirtmişlerdir.

Araştırma grubuna yöneltilen “HDP’nin Yerel ve Genel Kademelerde Uyguladığı Eşbaşkanlık Sistemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusunun “24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusuyla karşılaştırmasına baktığımızda;

HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda %84,4’ü Olumlu, %6’sı Olumsuz;

CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda %55’i Olumlu, %24,6’sı Olumsuz;

AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda %21,3’ü Olumlu , %43,2’si olumsuz;

İyi Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %11,1’i olumlu %55,6’sı Olumsuz bulduğunu bildirmiştir.

Son Gönderiler

Yorum Yapın