1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ ARASINDA BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi olarak Türkiye’de Kadına yönelik gerçekleşen erkek şiddetinin basına yansıyan hallerini tespit etmek ve bu konuda düzenli istatistikler sağlamak amacıyla 1 Haziran 2022-31 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan zaman diliminde kadına yönelik gerçekleşen erkek şiddetinin medyaya yansıyan hallerini inceledik. Bunun için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Bianet, Jin News, Mezopotamya Ajansı, Anıt Sayaç ve pek çok haber ajansı gönderileri taranmıştır. Taranan veriler belirli kategorilere ayrılarak SPPS ortamına aktarılmıştır.

Derlenen tarihler arasında en az 96 kadının katledildiği tespit edilirken, 42 kadının ise nedeni bilinmeyen bir şekilde kim veya kimler tarafından öldürüldüğü öğrenilememiştir. Ayrıca 161 kadın Şiddet ve Yaralanmaya maruz kalırken, 37 kadın tacize, 38 çocuk istismara ve 7 kadın cinsel saldırıya uğramıştır.

Cinayete uğrayan 96 kadının kim/kimler tarafından katledildiğine dair verilere baktığımızda; %49’u “Eşi”, %13,5’i “Bilinmiyor”, %8,3’ü “Babası”; %6,3’ü “Oğlu”, %5,2’si “Eski Eşi” ve %13,5’i kim tarafından katledildiği bilinmemektedir. İstismara maruz kalan çocukların ise %5,3’ü “Babası”, %2,6’sı “Öğretmeni”, %2,6’sı “İmam Hocası”, %2,6’sı “Antrenörü” tarafından istismara maruz kalırken,  %86,8’inin ise kim tarafından istismara maruz bırakıldığı bilinmemektedir. Ayrıca Cinsel saldırıya maruz kalan kadınların ise %14,3’ü “Sevgilisi” ve %85,7’sinin ise kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Şiddet veya yaralanmaya maruz kalan kadınların %43,5’i “Eşi”, %21,7’si “Bilinmiyor”, %7,5’i “Sevgilisi”, %6,8’si “Eski Eşi”, %5,6’sı “Oğlu” ve Tacize maruz kalan kadınların ise %86,5’i “Bilinmiyor”, %5,4’ü “İş Arkadaşı”, %5,4’ü “Doktoru”, %2,7 “Öğretmeni” tarafından yapıldığı görülmektedir.

 Yaşanılan cinayetlerin %16,7’si “İstanbul”, %13,5’i “İzmir”, %5,2’si “Denizli”, %5,2’si “Şırnak”, %4,2’si “Konya”, %4,2’si “Balıkesir”, %4,2’si “Ankara” iken;  Şüpheli kadın ölümlerinin ise %16,7’si “İstanbul”, %7,1’i “Aydın”, %7,1’i “Antalya”, %7,1’i “Şanlıurfa”, %4,8’i “Zonguldak”, %4,8’i “Kocaeli”, %4,8’i “İzmir”, %4,8’i “Adıyaman” da yaşandığı görülmektedir.

Ayrıca kadınların uğradığı cinsel saldırıların, %42,9’u “İstanbul”, %14,3’ü “Adana”, %14,3’ü “Bilecik”, %14,3’ü “Muğla”, %14,3’ü ise “Kocaeli” illerinde yaşandı. Çocuklara dönük istismarın %26,3’ü “İstanbul”, %10,5’i “Edirne”, %7,9’u “Antalya”, %7,9’u “Kocaeli”, %5,3’ü “Şanlıurfa”, %5,3’ü “Manisa”, %5,3’ü “Diyarbakır” illerinde yaşanmıştır.

Öte yandan kadınlara yönelik Şiddet ve yaralanma vakalarının  %12,4’ü “Edirne”, %11,2’si “İstanbul”, %6,2’si “Adana”, %6,2’si “İzmir”, %5,6’sı “Diyarbakır” illerinde yaşanmıştır.

Katledilen kadınların yaş aralığına baktığımızda ise;  %21,9’unun “Yaşı Bilinmiyor”, %19,8’i “35-44 Yaş”, %15,6’sı “25-34 Yaş”, %12,5’i “0-17 Yaş Arası Çocuk”, %11,5’i “45-54 Yaş”;

Cinsel saldırıya maruz kalan kadınların %42,9’u “25-34 Yaş”, %28,6’sı “18-24 Yaş”, %14,3’ü “Bilinmiyor”, %14,3’ü ise “65+ Yaş ve üzeri”;

 Şiddet veya yaralanmaya maruz kalan kadınların %57,1’inin yaşı “Bilinmiyor”, %13,7’si “25-34 Yaş”, %11,2’si “35-44 Yaş”, %8,1’i “18-24 Yaş”;

 Şüpheli ölümlerin %26,2’si “Bilinmiyor”, %19’u “25-34 Yaş”, %16,7’si “35-44 Yaş”, %11,9’u “55-64 Yaş”;

Tacize maruz kalan kadınların %81,1’i “Bilinmiyor”, %10,8’i “18-24 Yaş”, %5,42ü “25-34 Yaş”, %2,7’si “35-44 Yaş” aralığındadır.

Özetle derlenen çalışmanın grafik, tablo ve karşılaştırmaları ile yaşanılan vakalara dair verilerin tamamına rapora göz atarak erişebilirsiniz.

 

Son Gönderiler

Yorum Yapın