TÜRKİYE GENELİ GÜNDEM ARAŞTIRMA VE SEÇMEN EĞİLİMİ SAHA ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ GÜNDEM ARAŞTIRMA VE SEÇMEN EĞİLİMİ SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU
29 EKİM-1 KASIM 2019

YÖNTEM VE AMAÇ

SosyoPolitik Saha Araştırmaları Merkezi öz kaynakları ile 29 Ekim-1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye genelinde 21 Kenti kapsayan bir saha araştırması gerçekleştirmiştir.
Türkiye’deki seçmen davranışları ile Türkiye’nin temel sorunlarına ve çözümlerine dönük seçmen tutum, algı ve eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan çalışma; %3 hata payı ve %98 güven aralığında gerçekleşmiştir.

Aralarında İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Konya gibi illerinde yer aldığı 21 ilde; toplam 1937 kişi ile yüz yüze görüşülerek, tesadüfi anket yöntemi uygulanan ve hane bazlı gelişen araştırmanın örneklemi 2018 TÜİK verileri gözetilerek hazırlanmıştır.

Araştırma soruları üç bölümden oluşmuştur; Birinci bölüm araştırma grubunun sosyo- ekonomik durumlarını tespit edecek demografik sorulardan; İkinci bölüm araştırma grubuna göre Türkiye’nin temel sorunlarının ve çözümlerinin tespitini yapmaya yarayacak sorulardan; üçüncü bölüm ise seçmen eğilimlerindeki değişimleri ölçmeye yarayacak sorulardan oluşmuştur.

ÖZET

Seçmen davranışları açısından oldukça çarpıcı sonuçlar elde edilen anket çalışmasına katılan araştırma grubunun %51’i Erkek, %49’u Kadınlardan oluşmuştur. %33,4’ünün 25-34 yaş aralığında , %26,6’sı 35-44 yaş aralığında olan araştırma grubunun toplamda %61,1’i lise ve üstü okul mezunudur. %39,2’sinin hane aylık gelirinin 2001-3000 TL arası, %31,7’sinin ise 3001-4000 TL arası olduğu beyan edilen araştırma grubu -grafikteki verilerden de anlaşılacağı üzere- ağırlıklı olarak, eğitimli, genç ve TÜİK verilerine göre yoksul sayılabilecek bir kategoriye denk düşmektedir.

“Sizce Türkiye’nin En Büyük 1. Öncelikli Sorunu Nedir ?” sorusu yöneltilen araştırma grubunun verdiği yanıtların ilk üçü sırası şöyledir:
%31,8’ine göre Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu “Ekonomi/işsizlik” iken, %20,1’ine göre “Kürt Sorunu”, %13,3’üne göre ise “Cumhurbaşkanlığı sistemi” dir.
Aynı araştırma grubunun “Türkiye’nin ikinci öncelikli sorunu” olarak gördüğü sorunların ilk üç sırasını ise %21,6 ile “Çatışma ve Şiddet ortamı”, %16,9 ile “Ekonomi/işsizlik”, %9,3 ile “Türkiye’nin Suriye politikası” oluşturmuştur.

AKP’ye oy verenlerin; %32,8’i Türkiye’nin birinci sorunu “Ekonomi/İşsizlik”, %18,3’ü “Kürt Sorunu”, %10,8’i “Dış Politika” derken; CHP’ye oy verenlerin; %31,5’i Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu “Ekonomi/İşsizlik”, %23,4’ü “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, %8,9’u “Kürt Sorunu”, HDP’ye oy verenlerin; %37,9’u Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu “Kürt Sorunu”, %28,1’i “Ekonomi/İşsizlik”, %13,8’i “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” demişlerdir. Seçmenlerin sorun algı ve önceliklerine ilişkin ayrıntılı tablo rapor içerisinde bulunmaktadır Öte yandan; Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu Ekonomi/İşsizlik diyenlerin; %27,8’i çözüm olarak “Yerel Ekonomi Güçlendirilir ise”, %15,8’i “Yoksullukla Mücadele ile; %13,7’si “İstihdam Alanları Arttırılır ise” yanıtlarını verirken; Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu Kürt Sorunu diyenlerin; %27’si “Silahlar Bırakılır İse”, %24,2’si “Barış Olur İse”, %13,9’u “Hükümet Çözüm Politikalarını Benimser İse”, %10,5’i Eşit yurttaşlık ile; Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu Cumhurbaşkanlığı Sistemi diyenlerin; %90,3’ü “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Değişir İse”, %5,4’ü “Hükümet Değişir İse”, %1,6’sı “Hükümet Çözüm Politikalarını Benimser İse”; Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu Çatışma ve Şiddet Ortamı diyenlerin; %23,3’ü “Hükümet Değişir İse”, %19,5’i “İçeride ve Dışarıda Gerilim Yaratma Politikası Değişir İse”, %17,3’ü “Barış Olur İse”; Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu Türkiye’nin Suriye Politikaları diyenlerin; %65,6’sı “Suriye Politikaları Değişir İse”, %9,7’si “Hükümet Çözüm Politikalarını Benimser İse”, %6,5’i “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Değişir İse” yanıtlarını vermişlerdir. Diğer sorunlara ilişkin önerilen çözümler rapor içindeki tabloda ayrıntılı biçimde yer almıştır. Çözüm önerileri ile seçmen davranışları arasındaki ilişkiyi de inceleyen çalışmaya göre; “Sorunları Çözmeye En Yakın Parti”; sorusuna görüşmecilerin %28,3’ü AKP, %26,6’sı CHP, %8,8’i HDP, %7,4’ü MHP derken %6,8’i Kararsızım, %6,6’sı Hiçbiri, %5,8’i Fikrim yok/Cevap yok, %4,2’si İYİ Parti, %2,8’i Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, %1,7’si Babacanın kuracağı parti, %0,6’sı Saadet Partisi, %0,3’ü HÜDA-PAR, %0,1’i TKP şeklinde yanıt vermişlerdir. Seçmen eğilimlerini de ölçmeyi amaçlayan çalışma sonuçlarına göre; “2019 Yılında Yapılan Son Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusuna araştırma grubunun; %37,6’sı AKP, %36’sı CHP, %6,6’sı HDP %6’sı Oy kullanmadım, %5,4 ‘ü İyi parti, %3,7’si MHP, %3,2’si fikrim yok/Cevap yok derken %1,1’i Saadet Partisi, %0,4’ü HÜDA PAR yanıtlarını vermişlerdir.

“Bu Pazar Bir Belediye Başkanlığı Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz ?” sorusuna ise görüşmecilerin; %30,4’ü AKP, %30,4’ü CHP, %10’u Kararsızım, %7,4’ü HDP, %6,8’i MHP, %4’ü İYİ Parti, %3,5’i Oy kullanmayacağım, %3’ü Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, %2,1’i Fikrim yok/Yanıt yok, %1,5’i Babacanın kuracağı parti, %0,8’i Saadet Partisi, %0,2’si HÜDA-PAR şeklinde yanıt vermişlerdir. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan oranlar; %34,5 AKP, %34,5 CHP, %8,4 HDP, %7,7 MHP, %4,5 İYİ Parti, %3,9 Oy kullanmayacağım, %3,4 Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, %1,7 Babacanın kuracağı parti, %0,9 Saadet Partisi, %0,2 HÜDA-PAR şeklinde yanıt vermişlerdir Veriler incelendiğinde; Bu Pazar olacak bir belediye başkanlığı seçiminde AKP %3,1; CHP %1,5; İyi parti %0,9 oy kaybederken; HDP %1,8’lik; MHP %4’lük bir oy artışına sahiptir. Ayrıca AKP’ye oy veren görüşmecilerin:%70,2’si yeniden AKP’ye oy vereceğini söylerken; %12,5’i MHP, %6,2’si Davutoğlu ve ekibinin kuracağı partiye; CHP’ye oy veren görüşmecilerin:%70,6’sı yeniden CHP’ye oy vereceğini söylerken; %11,5’i Kararsızım, %6,9’u İYİ Parti, HDP’ye oy veren görüşmecilerin:%76,4’ü yeniden HDP’ye oy vereceğini söylerken, %13,4’ü Oy kullanmayacağım, %3,9’u fikrim yok/yanıt yok demişlerdir. “24 Haziran 2018’de Gerçekleşen Genel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusuna araştırma grubunun; %39,5’i AKP, %24,9’u CHP, %10,5’i HDP, %9,9’u MHP, %5,8’i Oy kullanmadım, %4,1’i İYİ Parti, %3,5’i Fikrim Yok/Cevap yok, %1,4’ü Saadet Partisi, %0,4’ü HÜDA-PAR şeklinde yanıtlar vermişlerdir. “Bu Pazar Bir Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirdiniz ?” sorusuna ise; %34,6’sı AKP, %25’i CHP, %9,2’si HDP, %7,7’si Kararsızım, %7’si MHP, %4,3’ü İYİ Parti, %3,5’i Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, %3,3’ü Oy kullanmayacağım, %2,2’si Babacanın kuracağı parti, %2,1’i Fikrim yok/Yanıt yok, %0,8’i Saadet Partisi, %0,3’ü HÜDA-PAR şeklinde yanıt vermişlerdir Kararsızlar dağıtıldığında ortaya çıkan sonuçlar şu biçimdedir; %38,3’ü AKP, %27,7’si CHP, %10,3’ü HDP, %7,8’i MHP, %4,8’i İYİ Parti, %3,9’u Davutoğlu ve ekibinin kuracağı parti, %3,7’si Oy kullanmayacağım, %2,4’ü Babacanın kuracağı parti, %0,9’u Saadet Partisi, %0,3’ü HÜDA-PAR. Bu sonuçlara göre barajı geçen sadece 3 parti iken Davutoğlu ve Babacan ekibinin kuracağı partinin şimdi bir seçim olsa alacağı oy toplamda; %6,3’dür. Ayrıca AKP’ye oy veren görüşmecilerin: %76,2’si AKP, %7,3’ü Davutoğlu ve ekibinin kuracağı partiye, %6,3’ü CHP’ye oy vereceğini söylerken; CHP’ye oy veren görüşmecilerin:%80,9’u CHP’ye, %10’u Kararsızım, %2,5’i AKP’ye;
HDP’ye oy veren görüşmecilerin: %79,3’ü HDP’ye, %8,4’ü Oy kullanmayacağım, %5,4’ü CHP’ye;
MHP’ye oy veren görüşmecilerin: %61,5’i MHP’ye, %12’si AKP’ye, %9,4’ü İYİ Parti’ye;
HÜDAPAR’a oy veren görüşmecilerin: %42,9’u Kararsızım, %28,6’sı HÜDAPAR’a; %28,6’sı AKP’ye;
İYİ Parti’ye oy veren görüşmecilerin: %68,8’i İYİ Parti’ye, %12,5’i CHP’ye, %6,3’ü AKP’ye;
Saadet Partisine oy veren görüşmecilerin: %42,9’u Saadet Partisine, %21,4’ü Kararsızım, %17,9’u AKP’ye oy vereceğim şeklinde yanıt vermişlerdir.

Çalışmada “Bu Pazar bir seçim olsa” -özellikle de yerel bir seçimde- HDP seçmeninde “oy kullanmayacağım” diyenlerin oranındaki artış dikkat çekmektedir.

Çalışmanın ayrıntıları grafik ve tablolarla raporda yer almaktadır.

 

AYRINTILI GRAFİKLER VE RAPORUN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

Son Gönderiler

Yorum Yapın