Eşlerin Anlaşmazlıklar Karşısındaki Tepkileri

 

26.11.2019

 

GİRİŞ

Toplumsal cinsiyetçiliğin toplum içindeki iş ve rol paylaşımları kadar, davranış, algı, talep tercih farklılıklarında da görünür olduğu toplumsal düzende; dikkate değer araştırma alanlarından birini de eşler arasındaki ilişkiler, algılar ve davranışlar oluşturmaktadır.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi eşler arasındaki anlaşmazlıkları eşlerin tanımlama biçimlerine, şiddeti algılama biçimlerine dair 2016 yılı TÜİK verilerinden yola çıkarak toparladığı çalışma dikkate değer kimi sonuçları görünür kılmaktadır.

Eşlerin birbirine dönük anlaşmazlık ve şiddet hallerini tanımlama biçimini Cinsiyet, Yaş grubu, Eğitim, Bölge bağlamı ve Türkiye’nin üç büyük kentine göre algılanışını resmi verilere göre toparlayan çalışmaya göre; Kadınların ve erkeklerin birbirlerine dönük anlaşmazlıklarda gösterdiği tepkilerin ilk üç sırasını; “Sesini Yükseltir, Bağırır”, “Azarlar”, “Küser” yanıtları oluştururken;  Kadına yönelik fiziksel şiddetin artış gösterdiğini söyleyen pek çok araştırmaya karşın “Zor kullanır” (Fiziksel şiddet uygular) diyenlerin oranlarının düşüklüğü dikkat çekmiştir.

Raporun tamamını görüntülemek için  tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın