DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KIZ ÇOCUKLARININ DOĞUM ORANLARINA İLİŞKİN VERİ ÇALIŞMASI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE

KIZ ÇOCUKLARININ DOĞUM ORANLARINA İLİŞKİN VERİ ÇALIŞMASI

 

AMAÇ VE YÖNTEM

 

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinin 20 ilinde kız çocukları ve kadınların doğum oranları ve yaşları incelenmiştir.  Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015-2018 yıllarına ait verilerini inceleyen çalışmamızla; Bölge kentlerindeki önemli sorunlardan biri olan çocuk ve erken yaşta doğum oranları ve yoğunlukları görünür kılınmak istenmiştir. Ayrıca bu doğum sayıları ve yaş ilişkilerine dikkat çekilerek kayıt dışı kalan çocuk yaşta evlendirme ve istismara ilişkin kısmi verilere de erişilmek istenmiştir.

TÜİK verilerine göre; Bölgenin 20 ilinde 15 yaş altı 349 çocuk doğum yapmıştır. Aynı illerde doğum yapan kadınların yaş grupları incelendiğinde ise 15 yaş ile 19 yaş arasında olanların toplam sayısının 86.417 olduğu görülmüştür.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015-2018 verilerine dayanılarak yapılan incelemeye göre; 15 yaş altındaki grubun doğum oranlarının en yüksek olduğu üç (3) il sırasıyla %0,08 (19 doğum) oranla Hakkari, %0,07 (15 doğum) oranla Kars ve %0,05 (8 doğum) oranla Iğdır’dır.

15-19 yaş grubundakilerin doğum oranlarının en yüksek olduğu üç (3) il ise sırasıyla %12,82 (7721 doğum) oranla Ağrı, %12,28 (5359 doğum) oranla Muş ve %11,71 (2673 doğum) oranla Kars’tır.

2015-2018 yılları arasında 16-19 yaş grubunda ilk defa evlenen kadınların toplam evlilik içerisindeki payının en yüksek olduğu ilk 3 ilin de aynı iller olduğu görülmüştür; Ağrı’da toplam evliliklerin %44,95’i (8029 kadın), Kars’ta toplam evliliklerin %38,75’i (2828 kadın), Muş’ta toplam evliliklerin %40,73’ü (5302 kadın) 16-19 yaş grubu tarafından gerçekleştirilmiştir

Öte yandan resmi kayıtlara göre evli sayılan 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının toplam evlilik içerisindeki oranlarının en yüksek olduğu ilk 3 il de aynı illerdir: (Ağrı %15,96 (2851 kız çocuğu), Muş %15,23 (1983 kız çocuğu) ve Kars %13,72 (1001 kız çocuğu). Aynı zamanda 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının 16-19 yaş grubundaki evlilik oranlarının en yüksek olduğu üç il %37,4 oranla Muş, %35,71 oranla Gaziantep, %35,51 oranla Ağrı illeridir.*

(https://sahamerkezi.org/dogu-ve-guneydogu-anadolu-bolgesinde-yas-ve-evlilik-verileri-ile-erken-ve-cocuk-yasta-evlendirmelere-dair-calisma-2/ )

Ayrıca yaş grubu bilinmeyenlerin doğum oranlarının en yüksek olduğu üç (3) il sırasıyla %1,17 (973 doğum) oranla Mardin (973 doğum), %0,69 (1283 doğum) oranla Gaziantep ve %0,58 (318 doğum) oranla Şırnak’tır.

Sadece, doğum yapan ve kayda geçen 15 yaş altı toplam 349 çocuk ile resmi olarak 16-17 yaşında evlendirilen toplam 35.258 çocuğu birlikte düşündüğümüzde çocuğun istismarı olarak da görülebilecek çocuk yaşta evlendirmelere karşı etkili tedbirlerin düşünülmesi, geliştirilmesi elzem görünmektedir.

 

NOT:

*Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezinin; “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yaş ve Evlilik Verileri ile Erken Yaşta Evlendirmelere Dair Çalışma”

https://sahamerkezi.org/dogu-ve-guneydogu-anadolu-bolgesinde-yas-ve-evlilik-verileri-ile-erken-ve-cocuk-yasta-evlendirmelere-dair-calisma-2/ )

 

RAPORUN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

Son Gönderiler

Yorum Yapın