TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLERE DAİR VERİLERE İLİŞKİN AÇIK KAYNAK TARAMASI VE SONUÇLARI

AMAÇ VE YÖNTEM
Nisan 2011 tarihinden itibaren yaşanan savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye doğru yaşanan kitlesel göçün üzerinden 10 yıl geçti. Savaşın yüksek, orta ve düşük yoğunluklu olarak yaşandığı bu süre içinde mülteci akışı da savaşın şiddetine paralel olarak devam etti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Şubat 2021 itibariyle sayıları 3.656.525 olan, bugün artık Türkiye iç ve dış politikasında sıkça gündeme gelen Suriyeli mültecilere ilişkin resmi ve gayri resmi kaynakları inceleyen Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi; Suriyeli mültecilere dair resmi, gayri remi açık kaynaklarda(dernek çalışmalarında, medya haberlerinde) yer alan demografik-nicel verileri derlemiştir. Ayrıca son bir yıl içinde mültecilerin çalışma hayatındaki yerlerine dair ilgili açık kaynaklar incelenmiş, ancak bu konuda oldukça sınırlı bilgiye erişilmiştir. Suriyeli mültecilerin özellikle çalışma hayatında pozisyonlara, yaşadıkları sorunlara ilişkin güncel ve derli toplu verilere detaylı olarak ulaşılamamıştır.
Bu inceleme kapsamında, Mezopotamya Ajansı, Bianet, Evrensel gazeteleri ile İSİG Meclisi ve Mülteci Medyası sosyal medya hesapları ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verileri dikkate alınmıştır.
1.GİRİŞ
Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye yönelen ve ilk dalgası Nisan 2011’de gelmeye başlayan Suriyeli mültecilerin sayısı 2021 Şubat itibariyle 3 buçuk milyonu aşmış durumda. (24 Şubat 2021 verileri itibariyle 3.656.525) Türkiye’deki toplam mültecilerin 4 milyon civarında olduğu hesaba katılırsa, bu sayının %90’ının Suriyeli mülteciler olduğu görülecektir.
İlk göç dalgasından bu yana 10 yılın geçtiği sürede, Türkiye’deki Suriyeli nüfusu toplam nüfusun %4,37’sine erişmiş durumda.

Raporun devamını ve ayrıntılı tabloları görüntülemek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın