Türkiye Geneli Siyasal Gündem ve Seçmen Eğilimi Saha Araştırma Raporu

YÖNTEM VE AMAÇ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışması gerçekleştirmiştir.

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun,  Antalya, Erzurum, Ağrı,  Diyarbakır, Şanlı Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan 18 ilde gerçekleşen çalışmaya 2010 kişi katılmıştır.

%3 hata payı ve %98 güven aralığı gözetilerek;  Yarısı Yüz yüze ve yarısı da bilgisayar destekli olarak gerçekleşen çalışmanın soru formu 3 bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını kapsayan demografi içerikli sorulardan, İkinci bölüm ülke gündemine ve Türkiye’nin temel sorunlarına dair algıları ölçmeye dönük sorulardan; üçüncü bölüm ise oy verme davranışlarına dair veri elde etmeyi hedefleyen sorulardan oluşmuştur.

Çalışma raporlanırken yanıtlar, SPSS ortamına aktarıldıktan sonra grafik ve tablolar aracılığı ile analize hazır hale getirilmiştir. Ayrıca verilen yanıtların önemli kısmı “Cinsiyet”, “Yaş”, “Hane Aylık Gelir” sorularına verilen yanıtlar ile karşılaştırılarak verilmiştir.

Araştırma grubunun verdiği yanıtlardan ortaya çıkan, dikkat çeken kimi verileri özetleyecek olursak;

%51,7’si “Erkek”, %48,3’ü “Kadın” görüşmecilerden oluşmaktadır. Çoğunluğu genç katılımcılardan oluşan araştırma grubunun %40,5’i “25-34 Yaş” aralığında bulunduğunu bildirmiştir. Toplamda %50’si üniversite ve üstü mezunu olan katılımcıların %43,2’si “4001-6000 TL” arası hane aylık gelire sahip olduğunu söylemiştir.

Araştırma grubunun  %14,9’u “İşsiz, İş Arıyor” iken, araştırma grubunun toplamda %53,1’inin (Ev içi ücretsiz işçi/ev kadını, işsiz/iş arıyor, öğrenci ve çalışamaz durumda) haneye gelir getiren bir işte çalışmadığı tespit edilmiştir.

Araştırma grubunun %62,7’sine göre Türkiye’nin birinci öncelikli sorunu “Ekonomik Kriz /İşsizlik”, %11’ine göre “Demokrasinin Olmayışı”, %9,9’una göre ise birinci öncelikli sorun “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu” dur. Türkiye’nin 1. Öncelikli sorunu algısında devamla %8,1 ile “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, %4 ile de “Eğitim sistemi” gelmektedir.

Ayrıca araştırma grubuna ““Kürt Sorununun Aşağıda Saydığımız Sorunlara Ne Ölçüde Etki Ettiğini Düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiştir. Verilen yanıtlara göre toplamda %33,1’i Kürt sorununun ekonomik kriz ve işsizliği etkilediğini düşünüyor.  Toplamda %50,4’ü Kürt sorununun Demokrasi sorununa etkisi olduğunu düşünürken, %49,2’si Hukuk sisteminin mevcut durumuna, %23’ü Cumhurbaşkanlığı sorununa, %64,1’i ülkedeki çatışma ve şiddet ortamına, %34,9’u Dış politikadaki sorunlara etki ettiğini düşünüyor

Seçmen eğilimlerine dair sorulara verilen yanıtlara göre; araştırma grubunun %59,6’sı erken seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyorken; ittifak tercihleri açısından %36,2’si “Millet İttifakına Oy Veririm”, %34,9’u “Cumhur İttifakına Oy Veririm”, %15,7’si “Oy Verdiğim Parti İçinde Olursa Ancak Oy Verebilirim”  %6,7’si “Hayır, Hiçbir Koşulda Oy Vermem” derken,  %6,5’i  “Kararsız” olduğunu söylemiştir.

Ayrıca Muhalefet Partilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş Programı İçin Bir Araya Gelmesini toplamda %45,5’i olumlu bulurken, olumsuz bulanların toplam oranı %33,7.

Duyurulan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modelinin Türkiye’nin Sorunlarını Çözebileceğini düşünenlerin oranı %35,4 iken %22,9’u “Hayır çözmez” diyor, %41,6’sı “Kısmen” çözeceğini düşünüyor.

Ayrıca 24 Haziran 2018’de HDP’ye oy verdiğini bildiren seçmene Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş Programı İçin Bir Araya Gelen 6 Muhalefet Partisinin Buluşmasında HDP’nin Yer Almamasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusu da yöneltilmiş olup, gelen yanıtlara göre toplamda  %13,5’i olumlu bulduğunu söylerken, toplamda %50,3’ü olumsuz bulduğunu bildirmiştir.

Araştırma grubuna, çalışmanın temel sorularından olan “24 Haziran 2018’de Gerçekleşen Genel Seçimlerde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusu da yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların %38,3’ü “AKP”, %23,2’si “CHP”, %9,1’i “HDP”, %8,6’sı “MHP”, %10,2’si “İyi Parti”, %0,8’i “Saadet Partisi” ne oy verdiğini söylerken  %9,8’i “Oy Kullanmadım” demiştir.

Aynı gruba yöneltilen “Bu Pazar Bir Genel Seçim Olursa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusuna %28,9’u “AKP”, %26,1’i “CHP”, %10,7’si “İyi Parti”, %9,6’sı “HDP”, %6,1’i “MHP”, %3,3’ü “Deva Partisi”, %1,2’si “Gelecek Partisi”, %0,5’i “Saadet Partisi” biçiminde yanıt verirken,  %7,8’i “Kararsızım”,  %5,6’sı ise “Oy Kullanmayacağım” yanıtlarını vermişlerdir. Bu sonuçlara göre AKP’nin 2018 Haziran seçimlerine göre 9,4 puan, MHP’nin 2,5 puan oy kaybettiği, CHP’nin 2,9 puan, HDP ve İYİ partinin 0,5 puan oy arttırdığı tespit edilmiştir.

Kararsızların ve oy kullanmayacakların toplam oranının dağıtılması ile çıkan sonuçlar ise şöyledir;  %33,4 “AKP”, %30,2 “CHP”, %12,4 “İyi Parti”, %11,2 “HDP”, %7,1 “MHP”,  %3,8 “Deva Partisi”, %1,4 “Gelecek Partisi”, %0,6 “Saadet Partisi”

Öte yandan İlk defa oy kullanacakların da içinde yer aldığı 18-24 yaş grubunun %32’si CHP’ye, %19,8’i ise AKP’ye oy vereceğini bildirirken toplamda %15,1’inin oy kullanmayacağım veya kararsızım dediği görülmüştür. Ayrıca HDP’ye oy verenlerin çoğunluğunun genç yaş gruplarından oluştuğu dikkat çekmiştir.

Araştırma grubuna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verdiği de sorulmuştur gelen yanıtlara göre %47,2’si “Recep Tayyip Erdoğan”, %23,1’i “Muharrem İnce”, %10,2’si “Meral Akşener”, %8,9’u “Selahattin Demirtaş” derken;

Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki ikili adaylardan kime oy verecekleri sorulunca da gelen yanıtlar şöyle olmuştur;

%36,7’si “Recep Tayyip Erdoğan”,  %42,5’i “Ekrem İmamoğlu”, %10,7’si “Kararsızım” ve %10,1’i ise “Oy Kullanmayacağım”

%38,1’i “Recep Tayyip Erdoğan”,  %40,5’i “Kemal Kılıçdaroğlu %10,5’i “Kararsızım” ve %10,9’u ise “Oy Kullanmayacağım”

%32,5’i “Recep Tayyip Erdoğan”,  %34’ü “Mansur Yavaş”, %19,5’i “Kararsızım” ve %13,9’u ise “Oy Kullanmayacağım”

%34,5’i “Recep Tayyip Erdoğan”,  %28,7’si “Meral Akşener”, %19,5’i “Kararsızım” ve %17,3’ü ise “Oy Kullanmayacağım”

%36,6’sı “Recep Tayyip Erdoğan”,  %21’i “Ali Babacan”, %18,2’si “Kararsızım” ve %24,1’i ise “Oy Kullanmayacağım”

%40’ı “Recep Tayyip Erdoğan”, %12,7’si “Selahattin Demirtaş”, %27,2’si “Kararsızım” ve %20’si ise “Oy Kullanmayacağım”

Çalışmanın ayrıntıları raporda bulunmaktadır. Görüntülemek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın