Sınır Kentlerinde Mülteciler ve Yerleşik Halk Arasındaki İlişki Uyum ve Kabul Problemleri Araştırması Ocak 2019

SINIR KENTLERİNDE MÜLTECİLER VE YERLEŞİK HALK ARASINDAKİ İLİŞKİ UYUM VE KABUL PROBLEMLERİ ARAŞTIRMASI OCAK 2019

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 10-12 Ocak 2019 tarihinde, Suriye göçlerinin en yoğun yaşandığı ve Suriye ile sınır kentlerinden olan Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis kentlerinde hem kentliler açısından hem de mülteciler açısında uyum ve kabul hallerine ilişkin eşzamanlı ve paralel iki ayrı çalışma gerçekleştirmiştir.

Çalışmalardan biri “Suriye’den Göç Edenlerin Göç Sonrası Bulundukları Kentle Kurdukları İlişkiyi, Uyum ve kabul hallerini, ihtiyaç ve taleplerini”, ikincisi ise “Suriyeli Göçlerin Sınır Kentlerinde Yaşayanlara Etkisini, Algılanma Biçimini, Uyum ve Kabul Hallerini, Talep ve Tercihlerini” anlamaya dönük olarak gerçekleştirilen saha araştırması; kent merkezlerinde tesadüfi yönteme bağlı olarak geliştirilmiştir. İlk çalışma kentin değişik mahallelerine yerleşerek yaşayan 120 Mülteciyle, ikinci çalışma ise kentin değişik mahallerinde yaşayan 300 yurttaşla yüz yüze görüşerek gerçekleştirilmiştir.

İlgili kentlerde; ciddi toplumsal, demografik, ekonomik ve kültürel etkilere yol açtığı vurgulanan göçlerle beraber, dikkat çekici uyum ve kabul sorunları yaşandığı tespit edilen her iki çalışma sorular 2 bölümden oluşmuştur; ilk bölümde eğitim, istihdam ve gelir durumlarını da içeren demografik veriler yer alırken; ikinci bölümde kente ve hayatlarına olası etkilerini, algılama hallerini, tercih ve talep yönelimlerini içermiştir.

Suriyeli göçmenlerle yapılan çalışmada göçmenlerin pek çok soruya verdikleri yanıtlardan da görüleceği üzere, kentin gündelik hayatına uyum sağlama konusunda daha pozitif bir çaba içinde olduğu gözlenirken; kentin yerleşik sakinlerinin onları kabullenme, uyum surecini kolaylaştırma açısından daha negatif bir yerde durdukları talep ve tercihlerinin de ağırlıklı olarak durdukları yerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

 

İLGİLİ SAHA ARAŞTIRMASI RAPORUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Son Gönderiler

Yorum Yapın