BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

Toplumumuzda yaşanan kadına yönelik şiddet olayları çok yaygın olmakla birlikte bunların çok azı basına yansımaktadır ve bunlara dair yeterli&düzenli istatistiki veri mevcut değildir. Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi, Türkiye’de Kadına yönelik gerçekleşen erkek şiddetinin basına yansıyan hallerini tespit etmek ve bu konuda düzenli istatistikler sağlamak amacıyla 2020 Aralık- 2021 Şubat tarihlerini kapsayan 3 aylık süreç için medya taraması gerçekleştirmiştir. Bunun için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Bianet, Jin News, Mezopotamya Ajansı ve pek çok haber ajansı gönderileri taranmıştır.

Üç aylık basın verilerine göre erkekler tarafından katledilen kadınların çoğu en güvende hissetmesi gereken mekânlarda (evinde), en güvende hissetmesi gereken kişilerce (eş,  erkek arkadaş, baba, oğul, kardeş gibi yakınları tarafından) öldürülmüştür. Bu durum kadınların toplum içindeki konumunun erkekle eşit olmadığını, kadının erkeğin tahakkümünde yaşanmaya zorlandığını düşündürmektedir. Aynı verilere göre, kadınlar kendi hayatlarını ilgilendiren kararlar aldıklarında erkek şiddetine maruz kalmıştır. Kadınların hayata dair kendi kararlarını alma haklarını kullandığında (ayrılmak, bağımsız hayat kurmak gibi) erkekler; konumlarını korumak adına kadınları yok etmeye varan düzeyde şiddette ileri gitmektedirler.

Basına yansıyan kadına yönelik şiddet istatistiklerine bakıldığında şiddet gördüğü eşi/erkek arkadaşı vs konusunda koruma tedbiri, uzaklaştırma kararı aldıran kadınların bu kişilerce katledildiği görülmüştür. Bu da hukuk ve kolluk kuvvetlerinin kadınları korumadığını/koruyamadığını ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasının kadınlar için hayati olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın tamamına erişebilmek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın