1 HAZİRAN 2021-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNİ KAPSAYAN BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

Toplumumuzda yaşanan kadına yönelik şiddet olayları çok yaygın olmakla birlikte bunların çok azı basına yansımaktadır ve bunlara dair yeterli&düzenli istatistiki veri mevcut değildir. Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi, Türkiye’de Kadına yönelik gerçekleşen erkek şiddetinin basına yansıyan hallerini tespit etmek ve bu konuda düzenli istatistikler sağlamak amacıyla 1 Haziran 2021 -31 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 3 aylık süreç için medya taraması gerçekleştirmiştir. Bunun için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Bianet, Jin News, Mezopotamya Ajansı, Anıt Sayaç ve pek çok haber ajansı gönderileri taranmıştır.
Üç aylık basın verilerine göre erkekler tarafından katledilen kadınların çoğu en güvende hissetmesi gereken mekânlarda (evinde), en güvende hissetmesi gereken kişilerce (eş, erkek arkadaş, baba, oğul, kardeş gibi yakınları tarafından) şiddete, tacize, cinsel istismara maruz bırakılmış veya erkekler tarafından katledilmiştir.
1 Haziran 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerinin sayısal verilere baktığımızda; 158 kişi “Şiddet/Yaralama”, 83 kişi “Cinayet”, 39 kişi “Şüpheli Ölüm”, 39 kişi “Taciz”, 18 çocuk “Çocuk İstismarı”, 13 kişi “Cinsel Saldırı” ve 5 kişi “Cinsel İstismara” maruz kalmıştır.
Ayrıca 1 Haziran 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında kadına yönelik gerçekleştirilen cinayetlerin %32,5’i “Eşi”, %10,8’i “Komşusu”, %9,6’sı “Sevgilisi”, %6’sı “Babası”, %6’sı “Oğlu”, %6’sı “Eski Eşi”, %3,6’sı “Yeğeni”, %3,6’sı “Damadı” ve %1,2’si ise “Kardeşi” tarafından gerçekleştirilmiştir. Verilerden de anlaşılacağı üzere, kadınlar en yakınları tarafından katledilmiştir.
Bunun yanı sıra Cinsel saldırıya maruz kalanların %15,4’ü “İş Arkadaşı”, %7,7’si “Babası” ve %7,7’si “Sevgilisi” tarafından, Çocuk istismarına maruz kalanların %22,2’si “Babası”, %16,7’si “Komşusu” ve %5,6’sı “Öğretmeni” tarafından, Şiddet ve Yaralama’ya maruz kalanların %44,3’ü “Eşi”, %9,5’i “Sevgilisi”, %8,9’u “Eski Eşi”, tarafından, Tacize maruz kalanların %16,7’si “Eşi”, %8,3’ü “İş Arkadaşı” ve %4,2’si “Sevgilisi” tarafından ve son olarak Cinsel İstismara maruz kalanların ise %20’si “İş Arkadaşı” tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.
Cinayete uğrayanların %21,7’si “25-34 Yaş”, %14,5’i “35-44 Yaş”, %12’si “45-54 Yaş”, Cinsel saldırıya maruz kalanların %15,4’ü “18-24 Yaş”, %7,7’si “25-34 Yaş”, %7,7’si “0-17 Yaş”, Şiddet ve Yaralamaya maruz kalanların %8,9’u “35-44 Yaş”, %6,3’ü “25-34 Yaş”, Şüpheli Ölümlerin %28,2’si “65 Yaş ve üzeri”, Tacize maruz kalanların %8,3’ü “18-24 Yaş”, %8,3’ü “25-34 Yaş”, Cinsel istismara maruz kalanların ise %40’ı “25-34 Yaş” aralığındaki kadınlardan oluştuğu görülmektedir.
Bunun yanı sıra 0-17 yaş aralığındaki çocukların %25,8’i “Babası”, %12,9’u “Komşusu” tarafından, 18-24 yaş aralığındakilerin %17,4’ü “Eşi”, %13’ü “Sevgilisi” tarafından, 25-34 yaş aralığındakilerin %27’si “Eşi”, %18,9’u “Sevgilisi” tarafından, 35-44 yaş aralığındakilerin %43,3’ü “Eşi”, %10’u “Sevgilisi” tarafından, 45-54 yaş aralığındakilerin %27,8’i “Eşi”, %16,7’si “Oğlu” tarafından, 55-64 yaş aralığındakilerin %22,2’si “Damadı”, %22,2’si “Komşusu” tarafından ve 65 yaş ve üzerindekilerin %12,5’i “Eşi”, %12,5’i ise “Oğlu” tarafından şiddet/cinayet/istismar vb. durumları yaşadığı görülmektedir.
Kadın Cinayetlerinin en fazla olduğu illere baktığımızda; %16,9’u “İstanbul”, %7,2’si “Balıkesir”, %7,2’si “Konya”, %4,8’i “Antalya” olduğu, Cinsel Saldırıların en fazla olduğu illere baktığımızda %23,1’i “İstanbul” ve %23,1’i “Muğla” olduğu , Çocuk İstismarının en fazla olduğu illere baktığımızda %22,2’si “Antalya”, %16,7’si “İstanbul”, %11,1’i “Kocaeli” olduğu, Şiddet ve yaralamanın en fazla olduğu illere baktığımızda %27,8’i “Edirne”, %15,2’si “İstanbul”, %5,7’si “Zonguldak”, %4,4’ü “Adana” olduğu, Şüpheli ölümlerin en fazla olduğu illere baktığımızda %12,8’i “Antalya”, %12,8’i “İstanbul”, %7,7’si “Muğla”, %7,7’si “Samsun” olduğu, Tacizin en fazla olduğu illere baktığımızda %20,8’i “İstanbul”, %12,5’i “Antalya”, %8,3’ü “Zonguldak”, %8,3’ü “Ankara”, %8,3’ü “Kahramanmaraş” olduğu ve Cinsel istismarın en fazla olduğu illere baktığımızda ise %40’ı “Antalya”, %20’si “İzmir”, %20’si “Kocaeli” ve %20’si “Ankara” olduğu görülmektedir.
Derlenen çalışmanın grafik, tablo ve karşılaştırmaları ile yaşanılan vakalara dair verilerin tamamına rapora göz atarak erişebilirsiniz.

Raporun tamamına erişim için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın