1 ARALIK 2022-28 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

1 ARALIK 2022-28 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

Türkiye’de kadına yönelik şiddet vakaları ve çocuk istismarları çok yaygın olmakla birlikte bunların çok azı basına yansımaktadır. Maalesef bu vakalara ilişkin yeterli ve düzenli istatistiki veri bulunmamaktadır. Biz de Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi olarak Türkiye’de kadına ve çocuğa yönelik gerçekleşen erkek şiddetinin basına yansıyan hallerini tespit etmek ve bu konuda düzenli istatistikler sağlamak amacıyla 1 Aralık 2022- 28 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan zaman diliminde kadına yönelik gerçekleşen erkek şiddetinin medyaya yansıyan hallerini inceledik. Bunun için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Bianet, Jin News, Mezopotamya Ajansı, Anıt Sayaç ve pek çok haber ajansı gönderileri taranmıştır. Taranan veriler belirli kategorilere ayrılarak SPPS ortamına aktarılmıştır.

1 Aralık 2022- 28 Şubat 2023 tarihleri arasında yaşanan vakaları incelediğimizde; ne yazık ki her geçen gün kadına yönelik şiddet artmakta ve bunun karşısında mevcut yasalar kadınları korumada yetersiz kalmaktadır. Derlenen tarihler arasında 79 kadın katledildi ve 88 kadın ise şüpheli bir şekilde ölmüştür. 175 kadın ise, şiddet ve yaralanmaya maruz kalırken 19 kadın Tacize, 10 kadın tehdide, 7 kadın ise cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Bunun yanı sıra 29 çocuk ise istismara maruz kalmıştır. Derlenen veriler ile ayrıca mağdurun ve mağdurun kim tarafından şiddete maruz bırakıldığı ölçülmüştür. Cinayete maruz kalanların %35,4’ü “Eşi”, %12,7’si “Babası” ve %12,7’sinin ise kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ayrıca cinsel saldırıya maruz kalanların %14,3’ü “Babası”, %14,3’ü “Öğretmeni” ve %71,4’ünün ise kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmektedir.

Şiddete maruz kalan kadınların yaş aralığını incelediğimizde ise; %48,2’si “Bilinmiyor”, %11,3’ü “0-17 Yaş”, %10,3’ü “18-24 Yaş”, %9,8’i “25-34 Yaş”, %7,9’u, “35-44 Yaş”, %5,9’u “65+Yaş”, %4,9’u “45-54 Yaş” %1,7’si “55-64 Yaş” arasını kapsamaktadır.

Yaşanılan Kadın Cinayetlerinin %16,5’i “İstanbul”, %8,9’u “İzmir”, %5,1’i “Denizli” ve %5,1’i ise “Antalya” olduğu görülmektedir. Ayrıca Cinsel Saldırıya uğrayanların %57,1’i “Balıkesir”, %14,3’ü “Ankara”, %14,3’ü “İstanbul” ve İstismara uğrayan çocukların ise %24,1’i “İstanbul”, %13,8’i “Diyarbakır”, %10,3’ü “Antalya” olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Şiddet ve yaralamaya maruz kalanların %50,9’u “Edirne”, %12’si “İstanbul” olduğu görülmektedir.

Yaşanılan şüpheli ölümlerin illere göre dağılımına baktığımızda; %20,5’i “İstanbul”, %5,7’si “Antalya”, %5,7’si “Denizli” olduğu ve tacize maruz kalanların %52,6’sı “İstanbul”, %15,8’i “Bursa” olduğu görülmektedir.

 

 

Özetle derlenen çalışmanın grafik, tablo ve karşılaştırmaları ile yaşanılan vakalara dair verilerin tamamına rapora göz atarak erişebilirsiniz.

Son Gönderiler

Yorum Yapın