Yüzleşmeyi Dayatan Sorun: ‘Yeni Irkçılık ve Cinsiyetçilik’- Yüksel Genç

17 Haziran’da Onur Gencer isimli bir şahsın HDP İzmir il binasına saldırısı sonucu Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirmesiyle başlayan, Konya’da 30 Temmuz’da Dedeoğlu ailesinin katledilmesi ile yükselen saldırılar; “ırkçılık” ve “ırkçı saldırılar” söyleminin artık daha geniş bir kesim tarafından dillenmesine, tartışılmasına yol açtı.

 

“Irkçılık” kavramının gündelik hayatın içinde daha fazla kesimce kavramsallaştırılmaya başlaması hem Kürt sorununa bakış hem de Türkiye toplumunun egemen tariflenme biçiminde yeni bir evreye işaret ediyor. Zira geç uluslaşma evresi ve ulus-devletleşme sürecine paralel olarak inşa edilen, “milliyetçilik” kavramıyla yumuşak geçiş ve kabulleri oluşturulmaya çalışılan “ırkçılık”; bu uzun yıllarda söylemsel görünürlükten uzak kılınarak korunma zırhına da sahip oldu.

 

Yaşanan ırkçılıktır

 

Ulus-devletleşmenin ideolojik formu olan “milliyetçiliğin” öncelenmesinin kaçınılmaz sonucu olan “ırkçılık” meselesi, Türkiye toplumunda içkin ama görünmez olarak yapılanmayı sürdürdü. Ortaya çıkan algı, yönelim, ayrımcılık ve ötekileştirme hallerinin “ırkçılık” olduğuna dair savların, daha çok bu “hallere” maruz kalanlar tarafından dillendirilmesi ile sınırlı kalması, ırkçılıkla mücadelede en büyük zaafı oluşturdu.

 

Oysa tanımı hâlâ pek çoklarınca müphem olsa da, ırkçılıkla mücadele, öncelikle ortada olan olgunun ırkçılık olduğunun kabulünü zorunlu kılar. Bilinmelidir ki; kabul edilmemiş hiçbir sorun çözülmez, adı doğru konulmamış hiçbir sorun için de başarılı bir çözüm ve mücadele yöntemi belirlenemez.

Örneğin, farklı kimliğinden kaynaklı linçe uğrama vakalarını veya saldırıları “vatandaş hassasiyeti”, “yurttaş duyarlılığı”, “toplumsal gerilimin dışa vurumu”, “terörizme karşı halk duyarlılığı”, “vatanseverlik gösterisi” vb. olarak tanımlamanız başkadır; ırkçılık olarak tanımlamanız bambaşkadır. Bu durumlardan hangisini tercih ediyorsanız, orada makbul toplum tarifiniz de, egemenlik kurma renginiz de farklılaşır.

Yazının tamamı için linki tıklayınız…

Son Gönderiler

Get in Touch