Kürtler, Aleviler ve Mültecilere Yönelik Irkçı Saldırılara İlişkin 1 Haziran-31 Ağustos 2022 Tarihleri Basın Taraması Raporu

Kürtler, Aleviler Ve Mültecilere Yönelik Irkçı Saldırılara İlişkin 1 Haziran-31 Ağustos 2022 Tarihleri Basın Taraması Raporu

 

Son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte ve Siyasetçilerin de giderek daha sık gündeme getirdiği, politika yapma ve toplumu etkileme/yönlendirmede etkili gündemlerden biri olarak işlevselleştirdiği, ötekileştirme içeren söylem ve eylemler yerleşik bir ırkçılık refleksinin varlığına dair işaretleri arttırmıştır. Mültecilik meselesi başta olmak üzere Kürtçe sanat etkinliklerinin yerel idarelerce yasaklanması ile de tanıklık ettiğimiz, Kürtlere, Mültecilere ve Alevilere yönelik ayrımcı uygulamaların yükseldiği bu dönem yerleşik ırkçılık reflekslerinin belli açılardan olağanlaşmasına da vesile olacak riskleri de beraberinde getirmiştir.

Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi olarak, belli dönemlerde artış gösteren Mültecilere Kürtlere ve Alevilere dönük ötekileştirme içeren söylem ile eylemlerin yerleşik bir ırkçılık refleksinin varlığına dair işaretler taşıdığı kaygısı ile başlattığımız ve farkındalık yaratma amacıyla yürüttüğümüz “Kürtler, Aleviler Ve Mültecilere Yönelik Irkçı Saldırılara İlişkin Basın Taraması” çalışmasının beşincisini bu amaçla yayınlıyoruz.

İlkini Haziran-Ağustos 2021 döneminden başlatıp 3 aylık periyotlarla yayınladığımız Basın Taramasının Haziran-Ağustos 2022 dönemini kapsayan 3 aylık periyotta toplamda en az 33 ırkçı/ötekileştirici/yok sayan haber basına yansımıştır.

Uzun zamandır Türkiye’de iktidar ve muhalefetin söylemleriyle ve bu dolayımda gelişen toplumsal reflekslerle; ötekileştirme, kutuplaştırma, yok sayma, kendinden görmeme gibi kavramlarla tanımlanan; kişilerin etnik, bölgesel ve inançsal farkları nedeniyle belirtilen davranış biçimlerine maruz bırakıldıklarını gösteren çok sayıda haberle karşılaşıyoruz.

3 aylık periyotlarla yayınlamaya çalıştığımız, bahsi geçen kimliklere yönelik söylem ve eylem düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması (Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org üzerinden) yine ilgili basın kuruluşlarındaki haberlerin taranması ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya başladığımız ilk dönemden itibaren hem Kürtlere hem Mültecilere dönük ırkçı/ötekileştirici/yok sayan olayların nerdeyse hiç değişmeden devam ettiği görülmektedir.

Kültür sanat alanı üzerinden Kürtçe’ye ve bu dolayımdan Kürt Kimliğine yönelen ırkçı/ötekileştirici/yok sayan eylemler, mevsimlik işçilerden, kamu kurumlarında Kürtçe tercüman bulundurulmamasına kadar geniş bir yelpazede yok sayma sürecine devam etmektedir.  Kürtçe gazete ve dergilerin yaşadığı baskılar ile özellikle cezaevlerine Kürtçe ve Kürt Tarihi ile ilgili kaynakların alınmaması bu uygulamaların neredeyse normal ve sıradan bir hal aldığını göstermektedir.

Mültecilere yönelik olarak ise özellikle belli siyasi çevrelerin süreklileştirmeye çalıştığı yalan-yanlış bilgilerle günden güne artan bir nefret ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun sonucunda ise her gün artarak çoğalan mülteci şiddeti ve nefreti haberleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle kadın ve çocukların sokağa çıkmaya korktuğu, gündelik hayatın rutinlerinden kopmaya başladıkları bir nefret ikliminde yaşamanın kaygısını hissettikleri görülüyor.

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine ve diline yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 18 saldırı/yok sayma haberi yer almıştır. (Tablo-1)

Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 12 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2)

Yine aynı dönem içerisinde Alevilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 3 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-3)

Bunlarla birlikte Medya taraması esnasında, “olay” olarak haber kaydı düşmeyen, ancak Mültecilerin önemli bir kısmının yaşadıkları kentlerde, mahallelerde, gündelik hayatları içinde olağan bir dışlanmaya, ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını anlatan pek çok hayat hikâyesi anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

Raporun tümünü görüntülemek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın