KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN 1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ BASIN TARAMASI RAPORU

Son yıllarda Türkiye’deki toplumsal davranış biçimlerini; ötekileştirme, kutuplaştırma, kendinden görmeme gibi kavramlarla tanımlayan; kişilerin etnik, bölgesel, inançsal farkları nedeniyle belirtilen davranış biçimlerine maruz bırakıldıklarını gösteren çok sayıda haberle karşılaşıyoruz.
Özellikle son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere dönük artan ve ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir Irkçılık refleksinin varlığına dair işaretleri arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 1 Haziran/31 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 3 aylık yaz dönemi içinde bahsi geçen kimliklere yönelik söylem ve eylem düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması (Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org üzerinden) gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 11 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-1)
Yine aynı dönem içerisinde Alevi kimliğine yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 3 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2)
Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 6 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-3)
Bunlarla birlikte Medya taraması esnasında, “olay” olarak haber kayda düşmeyen, ancak Mültecilerin önemli bir kısmının yaşadıkları kentlerde, mahalleler de gündelik hayatları içinde olağan bir dışlanmaya, ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını anlatan pek çok hayat hikayesi anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

Raporun tamamına erişim için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın