KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN 1 EYLÜL-30 KASIM 2021 TARİHLERİ KAPSAYAN BASIN TARAMASI RAPORU

KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN 1 EYLÜL-30 KASIM 2021 TARİHLERİ KAPSAYAN BASIN TARAMASI RAPORU

Egemen olmayan kimliğe yönelik yaygın toplumsal davranış biçimlerini; ötekileştirme, kutuplaştırma, kendinden görmeme gibi kavramlarla tanımlayan; kişilerin etnik, bölgesel, inançsal farkları nedeniyle belirtilen davranış biçimlerine maruz bırakıldıklarını gösteren çok sayıda haber akışı ile karşılaşıyoruz.

Özellikle son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere dönük artan ve ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir Irkçılık refleksinin varlığına dair işaretleri arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 1 Eylül-30 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan 3 aylık dönem içinde bahsi geçen kimliklere yönelik söylem ve eylem düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması (Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org üzerinden) gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 17 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-1)

Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 14 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2)

Bunlarla birlikte Medya taraması esnasında, “olay” olarak haber kayda düşmeyen, ancak Mültecilerin önemli bir kısmının yaşadıkları kentlerde, mahallelerde, gündelik hayatları içinde olağan bir dışlanmaya, ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını anlatan pek çok hayat hikâyesi anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

Oluşturulan tabloyu görüntülemek için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın