KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN 1 ARALIK 2021-28 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ BASIN TARAMASI RAPORU

KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN 1 ARALIK 2021-28 ŞUBAT 2022 TARİHLERİ BASIN TARAMASI RAPORU

 

Son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere dönük artan ve ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir ırkçılık refleksinin varlığına dair işaretleri arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi olarak ilkini Haziran-Ağustos 2021 döneminden başlatıp 3 aylık periyotlarla yayınladığımız “Kürtler, Aleviler Ve Mültecilere Yönelik Irkçı Saldırılara İlişkin Basın Taraması”nın, Aralık 2021-Şubat 2022 dönemini kapsayan 3 aylık periyodu da yapılmıştır. Yapılan taramaya göre bu 3 ayda toplamda en az 28 ırkçı/ötekileştirici/yok sayan haber basına yansımıştır.

3 aylık periyotlarla yayınlamaya çalıştığımız, bahsi geçen kimliklere yönelik söylem ve eylem düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması; Ağırlıklı olarak Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org yayınlarının incelenmesi ile gerçekleşirken ilgili süre içinde konuya dair bilgi7haber veren değişik sosyal medya ağları da takip edilmiştir.

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen dönem içerisinde, Kürt kimliğine ve diline yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 18 saldırı/yok sayma haberi yer almıştır. (Tablo-1)

Önceki dönemlere oranla bu dönemde Kürt kimliğine yönelik ırkçı/ötekileştirici/yok sayma eylemlerinin daha çok Kürtçe üzerinden arttığı görülmüştür.

Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 9 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-2)

Yine aynı dönem içerisinde Alevilere yönelik bahsedilen Saiklerle basında en az 1 saldırı haberi yer almıştır. (Tablo-3)

Bunlarla birlikte Medya taraması esnasında, “olay” olarak haber kaydı düşmeyen, ancak Mültecilerin önemli bir kısmının yaşadıkları kentlerde, mahallelerde, gündelik hayatları içinde olağan bir dışlanmaya, ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını anlatan pek çok hayat hikâyesi anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

 

Basın taraması raporunu pdf halinde görüntülemek için tıklayınız.

Son Gönderiler

Yorum Yapın