KÜRT SORUNU ALGISI ÜZERİNE SEÇMEN YAKLAŞIMLARI SAHA ARAŞTIRMA RAPOR ÖZETİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 1-10 Nisan 2021 tarihlerinde; Yurttaşların Kürt sorununa yaklaşımı ve çözümüne dair algı, görüş, tutum ve eğilimlerini ölçebilmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Van, Şırnak, Siirt, Muş, Malatya, Iğdır, Hakkari, Elazığ, Dersim, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Adıyaman dahil 18 kentte gerçekleşen çalışmaya; %95,4 gibi ezici bir çoğunluğun, etnik kimliğini “Kürt” olarak tanımlayan yurttaşların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamıyla çalışma oldukça büyük bir oranda, bölgede yaşayan Kürt kimlikli yurttaşların “Kürt sorunu ve çözüm yaklaşımlarına” dair veriler içermektedir.

Raporun özetine erişim için tıklayınız…

 

Son Gönderiler

Yorum Yapın