KENDİNİ GÜVENDE HİSSETME VE GÜVENLİK ALGISINA DÖNÜK SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

YÖNTEM VE AMAÇ
Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 12-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Diyarbakır’ın Sur, Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ikamet eden 150 görüşmecinin dahil olduğu örneklemde kişiler ile yüz yüze görüşüldüğü “Kendini Güvende Hissetme ve Güvenlik Algısına Yönelik” saha araştırması yapılmıştır. Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirdiği çalışmada görüşmecilere yöneltilen soru formu 3 aşamadan oluşmuştur. İlk olarak kişilerin demografik verilerinin istendiği sorular, ikinci aşamada bireylerin kendilerini mekânsal olarak nerelerde ne kadar güvenli hissettiklerine yönelik sorular ve üçüncü aşamada kişilerin güvenlik algı ve tanımlamalarıyla birlikte kamuda ve kamusal alandaki güvenlik algısının işlendiği ve bununla ilgili ne tür sorunlar yaşandığına yönelik soruların yer aldığı soru formu ile Diyarbakır ölçeğinde yurttaşların güvenlikli alanlar algısı ölçülmeye çalışılmıştır.
Özetle,
%47,3’ü “Erkek” görüşmecilerden, %52,7’si ise “Kadın” görüşmecilerden oluşan araştırma grubunun yarısından fazlası (%25,3’ü “18-24”, %32,7’si “25-34”) 18-34 yaş aralığında yer almaktadırlar.
Yaklaşık 3’te 2’sini Lise (%31,3), Lisans (%39,3) ve Lisansüstü (%2) eğitim mezunu olan grubun sadece %12,7’sinin ücret olarak tanımlanabilecek 3000TL ve altı (%6’sı 0-1500 TL, %6,7’si 1501-3000 TL) asgari hane aylık gelire sahip kesimden oluştuğu görülmektedir.
Katılımcıların kendilerini mekânsal olarak ne kadar güvende hissettiklerine dönük sorduğumuz sorulara verilen yanıtlar aşağıdaki gibi olmuştur:
“Türkiye’de Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
%44,7’si Hiç Güvende Hissetmiyorum, %43,3’ü Güvende Hissetmiyorum, %6,7’si Kısmen Güvende Hissediyorum, %5,3’ü Güvende Hissediyorum yanıtlarını vermişlerdir. Bu soruya hiçbir görüşmeci “Çok Güvende Hissediyorum” yanıtını vermemiştir.
“Yaşadığınız Kentte Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
%25,3’ü Hiç Güvende Hissetmiyorum, %50,7’si Güvende Hissetmiyorum, %20’si Kısmen Güvende Hissediyorum, %4’ü Güvende Hissediyorum yanıtlarını vermişlerdir. Bu soruya hiçbir görüşmeci “Çok Güvende Hissediyorum” yanıtını vermemiştir.
“Yaşadığınız Mahallede Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
%22’si Hiç Güvende Hissetmiyorum, %44,7’si Güvende Hissetmiyorum, %26’sı Kısmen Güvende Hissediyorum, %7,3’ü Güvende Hissediyorum yanıtlarını vermişlerdir. Bu soruya hiçbir görüşmeci “Çok Güvende Hissediyorum” yanıtını vermemiştir.
“Kamu Kurumlarında Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
%39,3’ü Hiç Güvende Hissetmiyorum, %38’i Güvende Hissetmiyorum, %16’sı Kısmen Güvende Hissediyorum, %5,3’ü Güvende Hissediyorum, %1,3’ü Çok Güvende Hissediyorum yanıtlarını vermişlerdir.
“Aile İçinde Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
%13,3’ü Hiç Güvende Hissetmiyorum, %30,7’si Güvende Hissetmiyorum, %20’si Kısmen Güvende Hissediyorum, %31,3’ü Güvende Hissediyorum, %4,7’si Çok Güvende Hissediyorum yanıtlarını vermişlerdir.
“Komşularınızın Yanında Kendinizi Ne Kadar Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
%19,3’ü Hiç Güvende Hissetmiyorum, %36,7’si Güvende Hissetmiyorum, %30,7’si Kısmen Güvende Hissediyorum, %13,3’ü Güvende Hissediyorum yanıtlarını vermişlerdir. Bu soruya hiçbir görüşmeci “Çok Güvende Hissediyorum” yanıtını vermemiştir.
Katılımcıların yukarıda görüldüğü üzere %60’tan büyük çoğunluğu neredeyse hiçbir alanda kendilerini güvende hissetmedikleri yönünde yanıtlar vermişler ve devamla “Kendinizi En Çok Nerede Güvende Hissediyorsunuz?” sorusuna;
Görüşmecilerin büyük çoğunluğu olan %84’ü “Evde” yanıtını vermiştir.
Soru formunun üçüncü bölümünde yer alan “Güvende Olmayı Nasıl Tanımlarsınız?” sorusuna;
%13,3’ü Ekonomik refah, %12,7’si Özgür olmak yanıtını verirken, kadın katılımcıların %16,5’i Özgür olmak, %15,2’si Cinsiyetçilik olmaması yanıtlarını vermişlerdir.
Devamla “Sizce Güvenli Kent Nasıl Olmalıdır?” sorusuna;
%14’ü Ekonomik Refah yanıtını verirken; Erkek katılımcıların %19,7’si Ekonomik refah, Kadın katılımcıların %15,2’si Kadın Özgürlüğü yanıtını vermiştir.
“Sizce Vatandaşların Can ve Mal Güvenliğini Sağlamaktan En Önce Hangisi Sorumludur?” sorusuna katılımcıların %82’si Hükümet/Devlet derken; “Sizce Hükümet Can ve Mal Güvenliğini Sağlamakta Ne Kadar Başarılı?” sorusunda katılımcıların toplamda %77,4’ü (%44,7’si Çok Başarısız, %32,7’si Başarısız) başarısız bulduklarını ifade etmişlerdir.
Soruların Cinsiyet ve Yaş Aralıklarıyla karşılaştırılmasının yer aldığı tablolar ile çalışmanın geri kalan grafiklere raporun tamamından ulaşabilirsiniz.

Raporun tamamına erişim için tıklayınız…

Son Gönderiler

Yorum Yapın